HASICÍ PŘÍSTROJE

Hasící přístroje.

K čemu hasicí přístroje slouží.

Hasicí přístroj je určen pro prvotní protipožární zásah, tj. k hašení začínajícího požáru. Obsahuje určitý druh a množství hasiva a je opatřený zařízením, kterým se přístroj uvádí do činnosti. Hasicí přístroje dělíme na přenosné, pojízdné a přívěsné.

Hasicí přístroje dělíme dle typu náplně na:

- pěnové
- vodní
- práškové
- sněhové
- halotronové

Správná volba hasicího přístroje je podmíněna druhem hořlavé látky - ty se dělí do tzv. tříd požáru:

A. hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím
B. hoření kapalných látek a látek, které do kapalného
skupenství přecházejí
C. hoření plynných látek hořících plamenem
D. hoření lehkých alkalických kovů
F. jedlé rostlinné a živočišné oleje a tuky v kuchyňských zařízeních - hasí se speciálním hasivem

Do Vaší domácnosti doporučujeme použít práškový hasicí přístroj ABC (tento je univerzální - dá se použít na pevné látky, kapaliny, plyny, elektřinu apod., nevýhodou je však jeho následné odstraňování). Nejvhodnější hasivo na hašení pevných látek je voda, avšak hasicí přístroj s touto náplní nesmíte použít na elektřinu!

Jak správně umístit a používat hasicí přístroje.

- HP se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné.
- v nepřehledných, příp. ve skrytých prostorech se k označení umístění HP použije i příslušná požární značka umístěná na viditelném místě.
- HP se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru.
- přenosné HP se umísťují na stěnu tak, aby rukojeť HP byla nejvýše 1,5 m nad zemí
- HP umístěné na podlaze musí být zajištěny proti pádu
- v dopravních prostředcích se HP umísťují tak, aby neohrozily bezpečnost osob

Správné použití HP je graficky znázorněno na každém hasicím přístroji a doplněno krátkým popiskem. Před jeho použitím si jej pozorně přečtěte.

Podle nových právních předpisů.

Na základě vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, musí být prostory ve všech nových objektech sloužících k bydlení (rodinné domy, stavby bytových domů, ubytovací zařízení a dále garáže) od 1. 7. 2008 vybaveny přenosnými hasicími přístroji s hasicí schopností min. 34A (tzn., že tento HP je předurčen k hašení pevných hořlavých látek a při zkoušce svým hasicím účinkem uhasí požár dřevěné hranice určitého rozměru). Tento požadavek se netýká staveb realizovaných před účinností této vyhlášky, avšak doporučujeme pořídit si hasicí přístroje i do Vaší domácnosti!

 

hasicak_4fd5bf13e934d.jpg

 

 

Otevřit filtrZavřít filtrFiltrováni
Strana 1z 1. Celkem 12 záznamů.
« 1 »
Dle výrobců: OSTATNÍ
Akce Novinky Dáreček Skladem Výprodej
Seřadit dle:   
Zobrazeno položek: 15, 30, 60 « 1 »