Obchodní podmínky

1. OBJEDNÁVKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Při objednávce budou požadovány Vaše platné identifikační údaje. Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Prodávající nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením nesprávných či neúplných údajů, zvláště pak při neuvedení telefonického kontaktu.
Společnost Drixon group s.r.o. provozovatel obchodu www.martteskon.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně. Zákazník může písemně zažádat o odstranění údajů z databáze společnosti.

 

2. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem. Pro potvrzení Vás u některých objednávek (např. při odběru většího množství apod.) zkontaktujeme telefonicky.

 

3. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to výhradně e-mailem zaslaným na adresu martteskon@email.cz

 

4. CENY, PLATBA, DOPRAVA, POŠTOVNÉ A BALNÉ

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny. Zákazník objednává zboží za ceny uvedené na tomto serveru ve chvíli definitivního potvrzení objednávky. Pro kontrolu obdrží zákazník do 24 hodin potvrzující email. Objednané zboží Vám zašleme přepravními službami:

 

- Česká pošta, s. p. - OBCHODNÍ BALÍK - pouze zásilky do 30 kg

Cena za přepravu:

- OBCHODNÍ BALÍK (převodem)......130,00 Kč

- OBCHODNÍ BALÍK (dobírkou)........180,00 Kč

 

- Česká pošta, s. p. - BĚŽNÁ ZÁSILKA - dodání do 7 dní - pouze do 20 kg

Cena za přepravu:

- BĚŽNÁ ZÁSILKA ČP (převodem).......110,00 Kč

- BĚŽNÁ ZÁSILKA ČP (dobírkou).........130,00 Kč

 

Platba za zboží probíhá v hotovosti řidiči, řidič Vám vystaví doklad o zaplacení pouze na Vaši žádost!

Při nezastižení adresáta, čeká zásilka na místní poště 7 dní na vyzvednutí

 

- PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST.

 

Cena za přepravu do 30 kg:

- PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST (převodem)......120,00 Kč

- PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST (dobírkou)........140,00 Kč

 

Cena za přepravu od 31 kg do 150 kg:

- PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST (převodem).........210,00 Kč

- PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST (dobírkou)...........250,00 Kč

Cena za přepravu nad 150 kg:

- CENA BUDE VYPOČÍTANÁ DLE AKTUÁLNÍHO CENÍKU PŘEPRAVCE DLE VZDÁLENOSTI A VÁHY ZBOŽÍ, CENA ZA DOPRAVU BUDE ZÁKAZNÍKOVI SDĚLENA PŘED EXPEDICÍ ZBOŽÍ.

 

Platba za zboží probíhá v hotovosti řidiči, řidič Vám vystaví doklad o zaplacení pouze na Vaši žádost!

Při nezastižení Vás bude kontaktovat přepravní firma a dohodne nový termín dodání.

 

Informujeme naše klienty, kterým bude doručována zásilka na dobírku prostřednictvím služeb GLS CZ s.r.o., o tom, že při úhradě dobírky si musí vždy vyžádat doklad o zaplacení dobírkové částky, kde bude uvedena částka, která je při dobírce vybírána. Tento doklad není obsahem listin přepravovaných spolu se zásilkou, kdy tento doklad je dokladem o tom, že GLS CZ s.r.o. převzala od konečného příjemce uvedenou hotovost. V případě, že bude reklamováno inkaso dobírky a nebude možno doložit doklad o předání peněz ze strany konečného příjemce, nebude reklamace uznána.

 

Postup při přebírání zásilky:

Zkontrolujte, zda není obal výrobku poškozen. Pokud obal bude jevit známky poškození (např. bude protržený, rozlepený apod.), zboží nepřebírejte nebo převezměte s výhradou. Při případném zjevném poškození doporučujeme zboží nepřijímat a sepsat s dopravcem protokol o poškození,
v případě, že obal bude v pořádku, zboží zaplaťte a převezměte. Upozorňujeme, že podle podmínek dopravce nemůžete zboží před zaplacením a převzetím rozbalit a překontrolovat.
Ihned po převzetí, maximálně do 48 h, překontrolujte obsah zásilky. Pokud po rozbalení zjistíte poškození výrobku, neprodleně nás kontaktujte. Při pozdějším oznámení nemůže být Vaše reklamace kladně vyřízena. Při rozbalení dbejte na to, abyste obal a vnitřní výplně rozbalováním nepoškodili.

 

Pokud Vám objednané zboží nepříjde do 3 pracovních dnů, kontaktujte nás. Zjistíme u přepravce, kde se zásilka zdržela.

 

5. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 3 do 10 pracovních dnů pro oba způsoby doručení, není-li uvedeno jinak. V případě, že nebude možné objednávku vyřídit nebo některé zboží nebude skladem, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět.

 

6. DODÁNÍ DAŇOVÉHO A ZÁRUČNÍHO LISTU
Daňový doklad je zasílán přímo se zásilkou nebo je doručen zákazníkovi emailem (na vyžádání poštou). Záruční list výrobce, pokud je výrobcem dodáván, zasíláme nepotvrzený. Záruční list můžete po odzkoušení výrobku poslat k potvrzení poštou. U zboží, které neobsahuje originální záruční list výrobce, slouží jako záruční list daňový doklad.

 


7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V souladu se zákonem č. 367/2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena:

kontaktujte nás a dohodněte si způsob vrácení zboží;
zboží, které budete vracet v rámci této záruky zpět musí být zabaleno v původním obalu, nesmí nést známky užití, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a musí být odesláno s kopií dokladu o koupi;
náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši zákazník;
peníze za zboží Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží;
v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě rozporu s kupní smlouvou má zákazník právo od smlouvy odstoupit. Kupující má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

8. REKLAMACE A ZÁRUKA
Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Případné reklamace vyřídíme s Vámi individuální dohodou k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme (viz. postup při přebírání zásilky). Informace o nejbližším servisním středisku Vám poskytneme telefonicky nebo emailem. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k nám).
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

 

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním;
b) nesprávným použitím výrobku;
c) nesprávným skladováním.

 

Postup při reklamaci:

 

1. informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem martteskon@email.cz či písemně na adrese Zemědělská 723, 756 61  ROŽNOV POD RADHOŠTĚM.


2. zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu. Pokud bude zaslán na dobírku, nebude převzán!

3. zákazník se může o průběhu reklamace informovat emailem martteskon@email.cz

4. o ukončení a o výsledku reklamace bude zákazník informován telefonicky nebo emailem.

 

Zákon o ochraně spotřebitele - § 19 odst. 3 stanovuje:

 

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

Dnem uplatnění reklamace se rozumí den přijetí reklamace na provozovně v Rožnově pod Radhoštěm. (viz. kontaktní údaje)

 

Informace pro registrované zákazníky

 

- registrovaný zákazník získává slevu z nákupu ve výši 2 %, počínaje druhým nákupem

- při obratu nad 100 000,00 se registrovaný zákazník automaticky přesouvá do vyšší slevy, a to na slevu z nákupu ve výši 3 %

- registrovaný zákazník bude přednostně informován o výprodejích, či o zvýhodněných cenách

Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28638